Αναχώρηση: Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022
Τιμή: 27€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Σάββατο 20 Αυγούστου 2022
Τιμή: 45€ κατά άτομο