Αναχώρηση: Σάββατο 10 Αυγούστου 2024
Τιμή: 27€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Κυριακή 30 Ιουνίου 2024
Τιμή: 55€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Kυριακή 04 Αυγούστου 2024
Τιμή: 55€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Σάββατο 13 Ιουλίου 2024
Τιμή: 45€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Κυριακή 28 Ιουλίου 2024
Τιμή: 45€ κατά άτομο