Αναχώρηση: Σάββατο 26 Ιουνίου 2021
Τιμή: 25€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Κυριακή 06 Ιουνίου 2021
Τιμή: 40€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Σάββατο 12 Ιουνίου 2021
Τιμή: 105€ κατά άτομο