Αναχώρηση: Κυριακή 09 Ιουλίου 2023
Τιμή: 27€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Σάββατο 01 Ιουλίου 2023
Τιμή: 45€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Σάββατο 24 Ιουνίου 2023
Τιμή: 50€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Κυριακή 02 Ioυλίου 2023
Τιμή: 60€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Κυριακή 20 Αυγούστου 2023
Τιμή: 60€ κατά άτομο