Αναχώρηση: Κυριακή 17 Ιουλίου 2022
Τιμή: 35€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Κυριακή 05 Ιουνίου 2022
Τιμή: 55€ κατά άτομο
Αναχώρηση: Δευτέρα 01 Αυγούστου 2022
Τιμή: 175€ κατά άτομο