Πολιτική Επεξεργασίας & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η Πολιτική Απορρήτου δηλώνει τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και το σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel MON IKE προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση και για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που μας έδωσαν την συγκατάθεσή τους για προωθητικές ενέργειες μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή προωθητικό υλικό. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μοιράζονται και δεν δημοσιεύονται και χρησιμοποιούνται μόνο και αποκλειστικά για τις κρατήσεις. Οι πληροφορίες όπως όνομα, επίθετο, ημερομηνία γεννήσεως, τηλέφωνο, e-mail και σε ορισμένες περιπτώσεις πληροφορίες ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο ή ταυτότητα), είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για να γίνουν κρατήσεις.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία χρησιμοποιούνται:

 1. Σε Αεροπορικές / Ακτοπλοϊκές Εταιρίες για την έκδοση του αεροπορικού / ακτοπλοϊκού ναύλου.
 2. Σε Ξενοδοχεία / Ενοικιαζόμενα Δωμάτια / Διαμερίσματα  για την κράτηση του δωματίου.
 3. Σε Μουσεία για την έκδοση εισιτηρίων εισόδου.
 4. Σε Εταιρίες Μεταφορών και Ενοικίασης ΙΧ, για την ενοικίαση ΙΧ και την έκδοση εισιτηρίων τρένου/λεωφορείου.

Η Εταιρεία Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel MON IKE δεν θα πουλήσει, εμπορευτεί ή αποκαλύψει σε τρίτους πληροφορίες που απορρέουν από την εγγραφή και χρήση σε υπηρεσία στην ιστοσελίδα μας (όπως ονόματα και διευθύνσεις) χωρίς την συναίνεση του χρήστη ή πελάτη. Το παραπάνω δεν ισχύει σε περιπτώσεις εισαγγελικού εντάλματος ή άλλης δικαστικής παρέμβασης, όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος για τον χρήστη ή για τους άλλους.

 

Προστασία & Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό (on-line) αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Αλλά και ακόμη πιο προσωπικές πληροφορίες όπως συνήθειες, προτιμήσεις, βιομετρικά δεδομένα, κα.

Κάθε Εταιρεία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε ζώντα φυσικά πρόσωπα, εντός της Ε.Ε., είναι υποχρεωμένη από 25 Μαΐου 2018 να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό EΕ 679/2016, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ισχύς του Κανονισμού είναι άμεση σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μια μορφή επεξεργασίας, όπως είναι και η αποθήκευση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η Εταιρεία μας, μέσω της Πολιτικής Απορρήτου, ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βοηθώντας έτσι τα φυσικά πρόσωπα ώστε να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για τη σχέση τους με την επιχείρηση.

 

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Όταν μας τηλεφωνείτε, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συνεργάζεστε μαζί μας, θέτετε ερωτήματα ή αιτήστε τη συνεργασία μας, μπορεί να σας ζητήσουμε πληροφορίες (όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, κλπ) ανάλογα με το είδος της μεταξύ μας σχέσης.

Ακόμα, είναι πιθανόν, να επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε οικειοθελώς πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως στην περίπτωση αποστολής βιογραφικού σημειώματος) ή επιπλέον πληροφορίες (όπως φορολογικά ή εμπορικά στοιχεία, στο πλαίσιο ενημέρωσή σας ή διερεύνησης συνεργασίας).

Συλλέγουμε πληροφορίες, άμεσα ή έμμεσα, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Πληροφορίες που μας αποστέλλετε ή μας δίνετε εσείς, κατά την επικοινωνία μαζί μας ή την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.
 • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών των συνεργατών μας.
 • Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για τη συλλογή και την αποθήκευση προτιμήσεων και σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies.
 • Η επίσημη ιστοσελίδα μας δεν συλλέγει καμία πληροφορία που σχετίζεται με τη συμπεριφορά, δραστηριότητες και την τοποθεσία του χρήστη.

 

Χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε (όπως περιγράφεται παραπάνω), και σε συνέπεια με τις συγκαταθέσεις που μας έχετε δώσει, για να:

 • Επεξεργαστούμε και εξυπηρετήσουμε αίτημά σας για παροχή τουριστικής υπηρεσίας.
 • Παρέχουμε εξατομικευμένες και επικαιροποιημένες υπηρεσίες ή προϊόντα.
 • Επικοινωνούμε μαζί σας μέσω news letters, σύμφωνα με την εγγραφή σας μέσω της αντίστοιχης φόρμας, για να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Επεξεργαστούμε πληρωμές σας.
 • Απαντήσουμε σε ερωτήματα που μας έχετε θέσει.
 • Υλοποιήσουμε το πλαίσιο της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας μας.

Όταν επικοινωνείτε με εκπρόσωπο της Εταιρείας μας, διατηρούμε ένα αρχείο με τα μηνύματα επικοινωνίας, για να μπορούμε να επιλύουμε τα αιτήματά σας.

Δεν επιτρέπουμε σε μη εξουσιοδοτημένες οντότητες και χωρίς τη δική σας συγκατάθεσή, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας. Για όλα τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεσή σας.

 

Τα Δικαιώματα των Πελατών μας:

Οι πελάτες μας, οι χρήστες των υπηρεσιών μας και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν, στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, δικαιώματα που ακολουθούν τη σχετική νομοθεσία.

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους.
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους.
 • Δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

Οι Υποχρεώσεις της Εταιρείας μας:

Μεταξύ των υποχρεώσεων της Εταιρείας μας συμπεριλαμβάνονται:

 • Η αρχή της λογοδοσίας, όσον αφορά τις 6 αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, περιορισμός του σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακρίβεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμός περιόδου αποθήκευσης, ασφάλεια, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα).
 • Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη, μόνο εφόσον ισχύει μια από τις παρακάτω 6 προϋποθέσεις:
 1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης, όπου το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος.
 3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.
 4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του φυσικού προσώπου.
 5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 6. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του φυσικού προσώπου.
 • Επιπλέον, υλοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύσουμε την Εταιρεία και τους συνεργάτες μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, παραβίαση ή καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:
 1. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και διεργασίες.
 2. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη, και τα άτομα αυτά υπόκεινται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
 3. Στην περίπτωση που εξωτερικοί συνεργάτες (για λόγους συντήρησης ή υποστήριξης) έχουν, εν δυνάμει, πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά προσαρτήματα στις υπάρχουσες συμβάσεις συνεργασίας καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
 • Σε όλο τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (από τη συλλογή μέχρι την καταστροφή αυτών), λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ανάλογα μέτρα απαιτούμε από τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

Πρόσβαση στα Δικά σας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:

Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που παρέχει ο Κανονισμός, μπορείτε να ζητήσετε:

 • Ενημέρωση για δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Διόρθωση για δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Περιορισμό επεξεργασίας για δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Διαγραφή για δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να στείλετε αίτημα στο email της Εταιρείας μας, info@timothysfamily.com και να συμπληρώσετε μια αίτηση πρόσβασης (SAR: Subject Access Request) την οποία θα σας αποστείλουμε έπειτα από το αίτημά σας. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε σχετικά, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησής σας (SAR).

 

Ενημέρωση για τα Cookies:

Μπορείτε να διαγράψετε Cookies από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή να μην αποδεχτείτε την χρήση αυτών, κατά την πλοήγηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας μας www.timothysfamily.com.

 

Νομοθετικό Πλαίσιο – Επικαιροποίηση Κανονισμού:

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. και αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.timothysfamily.com,  την επικαιροποίηση της παρούσας.

 

Τρόποι Επικοινωνίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μπιτάκος Παναγιώτης

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14, Τ.Κ.: 19005 – Νέα Μάκρη

Τηλέφωνο: 2294097576

Email: timothystravelbitakos@gmail.com