Η Περιηγητική Ένωσις Χαλανδρίου είναι Σωματείο που έχει ιδρυθεί το 1956 και λειτουργεί συνεχώς με σκοπό την ανάπτυξη, τόνωση και διάδοση του φυσιολατρικού και οικολογικού πνεύματος, καθώς και την μόρφωση και ψυχαγωγία των Mελών του.
Για την επίτευξη των Σκοπών του διενεργεί 10-12 μονοήμερες και πολυήμερες Εκδρομές κάθε χρόνο σε περιοχές ιδιαιτέρου κάλλους, στην Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό, οι οποίες όμως επιλέγονται έτσι, ώστε να συνδυάζουν και Πολιτιστικό και Ιστορικό ενδιαφέρον.
Λόγω αυτής της δραστηριότητας, η συνεργασία με ιδιαιτέρως αξιόπιστο Ταξιδιωτικό Γραφείο είναι απολύτως αναγκαία.
Την τελευταία εξαετία το Σωματείο μας συνεργάζεται με το Γραφείο Timothy’s Family Travel για τους εξής λόγους:

  1. Τα οχήματα είναι άνετα και οι οδηγοί διακρίνονται για τον επαγγελματισμό  την πείρα τους, την προθυμία εξυπηρετήσεως, αλλά και τους ευγενείς τρόπους συμπεριφοράς.
  2. Η  άριστη γνώση τους της τοπογραφίας της Ελλάδος έχει ως αποτέλεσμα η επιλογή των οδών προσπελάσεως του εκάστοτε προορισμού να είναι εξαίρετη, τόσον εξ επόψεως ασφαλείας, όσον και εξ επόψεως ενδιαφέροντος του ταξιδίου, ωραίων τοπίων, των ενδιαμέσων τόπων σταθμεύσεως, ως και της επιλογής των καλλιτέρων Ξενοδοχείων.
  3. Η συνεργασία μας με τους υπευθύνους του Γραφείου κατά την κατάρτιση του εκάστοτε νέου εκδρομικού προγράμματος είναι επωφελέστατη, διότι οι υποδείξεις τους μας βοηθούν να επιλέξουμε τους κατάλληλους προορισμούς –ανάλογα με την εποχή, τις καιρικές συνθήκες και τα ενδιαφέροντα της περιοχής, όπως τοπικές εορτές, κλπ.
  4. Τέλος, οι τιμές των υπηρεσιών, σε συνδυασμό προς τις προσφερόμενες διευκολύνσεις, είναι απολύτως λογικές.

Χαλάνδρι, 10 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος  Μπιζάνος
Επίτιμος Δικηγόρος – Συγγραφέας